Nóng Mới25 Video Đề xuất

Xích Lang - Tập 7 (Chạm Mặt Giang Hồ 2) | Phim Hành Động Đỉnh Cao | Phú Lê - Minh Tít

Xích Lang - Tập 7 (Chạm Mặt Giang Hồ 2) | Phim Hành Động Đỉnh Cao | Phú Lê - Minh Tít Xích Lang - Tập 7(Chạm Mặt Giang Hồ 2) | Phim Hành Động Đỉnh Cao | Phú Lê - Minh Tít Tập 7 - #PhuLe #ChamMatGiangHo2 ---------------------------------------------------------------- ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH XNK THIÊN PHÚ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: FIREWORKS PRODUCTION & MINH TÍT ENTERTAINMENT KỊCH BẢN & ĐẠO DIỄN: NGUYỄN HOÀNG LINH GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ: THÚY KIỀU GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT: QUANG MINH ĐẠO DIỄN HÌNH: SƠN HOÀNG PHÓ ĐẠO DIỄN: TRUNG TRỊNH CHỦ NHIỆM DỰ ÁN: PHƯƠNG MOON TỔ CHỨC SẢN XUẤT: HOÀNG ANH LÊ VIẾT SẢN XUẤT HIỆN TRƯỜNG: HIỂN NHÔM TRỢ LÝ ĐẠO DIỄN: DƯƠNG BÙI QUAY PHIM: DUY NGHĨA - MINH NGHĨA THƯ KÝ: YẾN SÔI HÓA TRANG: ELLY ELLY PHỤC TRANG: LINH TIÊU HỌA SỸ: CAO SƠN NGUYỄN - THÀNH ĐẠT - QUANG TUN - ĐƯỜNG MAI PHƯƠNG TRỢ LÝ HÓA TRANG: QUANG ANH TRỢ LÝ SX: BÍCH NGUYỄN - HÀ NGUYỄN - NGỌC ANH - NAM VONG ĐÁI HẬU CẦN: NAM XÙ - DUY LIÊM - NAM VONG ĐÁI QUẢN LÝ DỮ LIỆU: TÙNG KEY DỰNG PHIM: KONA MEDIA - SỸ