Nóng Mới25 Video Đề xuất

Voi, hà mã tranh giành ao nước cuối cùng do hạn hán

Hạn hán kéo dài ảnh hưởng liên tiếp đến toàn bộ khu vực Botswana ở châu Phi. Các loài động vật hoang dã không có nước và thức ăn để sinh sống.
✎ Cách đây 7 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 7 ngày

1527

✎ Cách đây 7 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 7 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!