Nóng Mới25 Video Đề xuất

Trung Quốc dùng tàu phá băng khai thác Nam Cực

Tàu phá băng đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã tới Nam Cực hôm 23/11. Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng ở vùng cực, nơi giàu tài nguyên dầu khí và khoáng sản.
✎ Cách đây 13 giây

✎ Cách đây 13 giây

Justin Bieber - Yummy (Lyrics)

✎ Cách đây 13 giây

bad guy - Billie Eilish (Lyrics)

✎ Cách đây 32 giây

Arizona Zervas - ROXANNE (Lyrics)

✎ Cách đây 49 giây

The Snack Man | ASMR