Nóng Mới25 Video Đề xuất

Quang Trung không biết gì về bóng đá

Tại chương trình Rước em về nhà, Quang Trung đã thể hiện trình độ hiểu biết "như trang giấy trắng" về bóng đá sau hàng loạt câu hỏi của Trường Giang.
✎ Cách đây 11 giây

pacman lg

✎ Cách đây 16 giây

Cơm tấm bì chả chay 2