Nóng Mới25 Video Đề xuất

Ông Vũ 'không quan tâm' việc bà Thảo đưa công ty ra thế giới

Đó là câu trả lời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi được hỏi việc không ít lần bà Thảo cố gắng đưa công ty tiến ra thế giới. Tại các phiên xét xử, ông thường chỉ trích, chê bai vợ.
✎ Cách đây 2 giây

Taylor Swift - Lover (Lyrics)

✎ Cách đây 6 phút

HOW AND WHICH TAXI IN BALI 2019

✎ Cách đây 8 phút

BUILD-A-SMASH WORKSHOP

✎ Cách đây 12 phút

LUCKY People Who Avoided CLOSE CALLS