Nóng Mới25 Video Đề xuất

Lý do phi công không được phép nuôi râu

Trong trường hợp khẩn cấp, phi công cũng phải đeo mặt nạ dưỡng khí như các hành khách. Nếu để râu, mép của mặt nạ có thể không ôm khít mặt.
✎ Cách đây 7 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 7 ngày

1527

✎ Cách đây 7 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 7 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!