Nóng Mới25 Video Đề xuất

Trò chuyện dưới những loài cây gắn liền với đời sống Đức Phật | Thầy Huyền Diệu Official

Trò chuyện dưới những loài cây gắn liền với đời sống Đức Phật | Thầy Huyền Diệu Official Trò chuyện dưới những loài cây gắn liền với đời sống Đức Phật Cây Long Hoa nở hoa tại An Việt Nam Phật Quốc Tự . Khi đọc trong các đoạn kinh, Đức Phật Thích Ca có nói là sau này Đức Phật Di Lặc (Matraya)cũng sẻ đắc đạo tại Bồ đề đạo tràng, nhưng sẽ đắc đạo ngồi dưới cây Long hoa, chứ không ngồi dưới cây Bồ Đề (Budhhi tree). Thầy rất yêu quý cây cối và đi tìm nhiều năm về cây Long hoa (Nagasana), nhưng không biết lý do tại sao cây Nagasana này mất giống tại vùng này, tìm tòi lục hỏi nhiều người trong nhiều năm, đặc biệt là các vị thực hành và thâm hiểu nhiều về Phật pháp. May mắn được Thầy Cả U Nyaneinda trụ trì chùa Miến Điện, Buddha Gaya mách chỉ, nên đã đi sang tận xứ Miến tìm được đem về trồng tại An Việt Nam Phật Quốc tự cách đây mười mấy năm. Nhiều vị thầy tu theo hệ phái Theravada khi đến thăm chùa Việt Nam rất ngạc nhiên khi thấy tại chùa lại có cây Nagasana, có vị lại tiếu lâm và khôi hài
✎ Cách đây 7 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 7 ngày

1527

✎ Cách đây 7 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 7 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!