Nóng Mới25 Video Đề xuất

4 tỷ phú USD Việt Nam nhiều tiền tới mức nào?

Tài sản ròng của 4 tỷ phú USD Việt Nam tương đương tới 532 tấn tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng và bằng tổng lương bình quân tháng của 43% dân số Việt Nam cộng lại.
✎ Cách đây 7 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 1 tuần

1527

✎ Cách đây 1 tuần

Systematic Reviews

✎ Cách đây 1 tuần

10 Teammates Who HATE Each Other!