Nóng Mới25 Video Đề xuất

Vẽ bậy ở di tích lịch sử Nhật Bản: Sự phạm tội hồn nhiên?

Dịch giả Nguyễn Quốc Vương cho biết một nhóm sinh viên Nhật Bản đã bị kỷ luật khi ký tên mình vào di tích ở Italy. Hiệu trưởng trường đó còn phải họp báo công khai xin lỗi.
✎ Cách đây 7 giây

How To Make A Balsa Popper Lure

✎ Cách đây 1 phút

How to Hunt African Elephants | 1

✎ Cách đây 3 phút

How to READ FASTER: 2 tricks