Nóng Mới25 Video Đề xuất

[203/300 ] Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa - Cha Giuse Trần Đình Long

[203/300 ] Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa - Cha Giuse Trần Đình Long 300 Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa - Cha Giuse Trần Đình Long Đầy đủ 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa của cha Giuse. Trần Đình Long tại nhà thờ Chí Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh Để nghe từ đầu hoặc theo dạng playlist, quý vị hãy click vào playlist dưới đây: https://goo.gl/39NMbl -------- Về bản quyền ------------- Tất cả video, audiobook upload lên kênh được sưu tầm từ Internet mang tính chia sẻ, lan tỏa cho cộng đồng về Đức Tin và Công Giáo, đóng góp cho mọi người những thông tin và tác phẩm tuyệt vời nhất. Tuy nhiên rất có thể quý vị là những người chủ tác phẩm đó và nếu không muốn nó xuất hiện trên Tủ Sách Công Giáo, vui lòng gửi báo cáo về cho chúng con tại đây https://goo.gl/forms/6NyW5CmWm2Bd4VC03 . Chúng con sẽ ngay lập tức xóa các video đó. Xin cảm ơn sự cộng tác của quý vị. -------- Về bản quyền ------------- Tất cả video, audiobook upload lên kênh được sưu tầm từ Internet mang tính chia sẻ, lan tỏa cho
✎ Cách đây 16 giây

Lisa Pham Khai Dân Trí 20/1/2020

✎ Cách đây 26 giây

OMG! 美语 白洁 and Mom!

✎ Cách đây 10 phút

how to make fortnite fun again