Trả lương thấp nhưng đòi tuyển lao động kỹ năng cao

Trả lương không đủ sống mà đòi hỏi sinh viên mới ra trường có nhiều kỹ năng là vô lý.

Tác giả bài viết 'Tôi thất vọng chất lượng sinh viên Việt sau 20 năm đi tuyển dụng' muốn tuyển nhân viên có kỹ năng mềm mà trả mức lương không sống nổi 5-7 triệu/ tháng cho sinh viên chân ướt chân ráo mới ra trường? Nói thẳng ra những người  ứng tuyển là những người đang thất nghiệp, mới đăng ký vào công việc có mức lương thế này.

Top kỹ năng mềm như anh đề cập (làm việc theo nhóm (Teamwork), giao tiếp (communication), thích ứng công việc (adaptibility) , cách xử lý tình huống (Problem solving), sáng tạo (Creativity)) không phải là đạo tạo từ trường lớp mà ra mà là do kinh nghiệm và tự học hỏi mới có được.

Cách nhanh nhất để có được nhân viên có kỹ năng mềm là "head hunting", trả lương cao hơn mức thị trường đang trả, đi qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đưa mức lương xứng đáng để kéo người về làm cho mình. Anh đề cập chuyện đào tạo kỹ năng mềm ở nước ngoài mà không nói chính xác nước nào mà chỉ nói chung chung.

Tôi đóng góp ý kiến để mong các nhà tuyển dụng ở Việt Nam nhìn nhận thực tế về nguồn nhân lực hiện có. Nếu yêu cầu công việc cao, mức lương tương xứng thì tự động người tài sẽ vào đăng ký. Nếu yêu cầu công việc cao, anh offer mức lương xxx mà vẫn tìm chưa ra người, hãy nâng mức lương lên 20-50% thử xem có có tìm ra không?

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

LuisDl2013 DL

Tôi thất vọng chất lượng sinh viên Việt sau 20 năm đi tuyển dụng

'Tôi thất vọng chất lượng sinh viên Việt sau 20 năm đi tuyển dụng'

Doanh nghiệp ưu tiên quan hệ, sinh viên giỏi cũng thất nghiệp

'Doanh nghiệp ưu tiên quan hệ, sinh viên giỏi cũng thất nghiệp'

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5