Nóng Mới25 Video Đề xuất

Thử đọc thơ viết bằng 'Tiếw Việt' theo cải tiến của PGS Bùi Hiền

Sau vài phút làm quen, các bạn trẻ cho biết họ vẫn khó đọc tốt tiếng Việt theo đề xuất của PGS Bùi Hiền và cho rằng sẽ không dễ để thay đổi.
✎ Cách đây 11 phút

Bùm chíu bùm chíu

✎ Cách đây 11 phút

Còn Anh / Vũ. (Original)

✎ Cách đây 16 phút

Kendrick Lamar - HUMBLE.

✎ Cách đây 17 phút