Thất hứa 3 lần, lãnh đạo Đà Nẵng phải xin lỗi dân và bị xét tín nhiệm

"Đà Nẵng sẽ tăng cường kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa xin lỗi. Trong các kỳ họp sẽ bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định nếu lãnh đạo không thực hiện cam kết", ông Trung nói.