Nóng Mới25 Video Đề xuất

Sóng 'quái vật' cao hơn 30 m nuốt trọn người lướt ván ở Bồ Đào Nha

Mặc dù những con sóng ở mức nguy hiểm với độ cao hơn 10 tầng nhà, biển Nazare vẫn luôn thu hút đông đảo du khách thích mạo hiểm đến đây mỗi năm.
✎ Cách đây 7 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 7 ngày

1527

✎ Cách đây 7 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 7 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!