Nóng Mới25 Video Đề xuất

Sinh học 12 Bài 22: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể| HỌC247

Sinh học 12 Bài 22: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể| HỌC247 Phần 1: Quần thể và các mối quan hệ trong quần thể 1. Khái niệm quần thể sinh vật [01:02] 2. Các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể [08:37] Phần 2: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật 1. Tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật [42:10] 2. Nhóm tuổi trong quần thể sinh vật [53:07] 3. Sự phân bố cá thể trong quần thể [01:13:40]​ 4. Mật độ cá thể của quần thể [01:28:06] 5. Kích thước của quần thể [01:37:02] 6. Sự tăng trưởng của quần thể sinh vật [02:18:10] 7. Sự tăng trưởng của quần thể người [02:27:40] Cảm ơn các em đã xem Video bài giảng Sinh học 12 Bài 22 của thầy Nguyễn Văn Quang về Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
✎ Cách đây 5 ngày

Travel Beauty Bag and Checklist

✎ Cách đây 5 ngày

Hear Me Lord / George Harrison

✎ Cách đây 5 ngày

譚杏藍 Hana Tam - 戀愛淚眼妝

✎ Cách đây 5 ngày

380 vs 9mm vs car!

✎ Cách đây 5 ngày

Interlocking Heart Card

✎ Cách đây 5 ngày

Porta Livros RECICLÁVEL

✎ Cách đây 5 ngày

PARKROYAL on Kitchener Road Buffet

✎ Cách đây 5 ngày

Otto Rehagel - Die Pfälzer Jahre