Nóng Mới25 Video Đề xuất

Shark Liên: 'Mỗi ngày tôi gọt một chút để vừa vặn với chồng'

Shark Liên chia sẻ bà là người nóng nảy, từng là người vợ "hỗn xược". Nhờ chồng mà nữ doanh nhân biết tự gọt giũa mỗi ngày và hiểu được giá trị của hạnh phúc.
✎ Cách đây 6 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 6 ngày

1527

✎ Cách đây 6 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 6 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!