Nóng Mới25 Video Đề xuất

'Remember Me' - bản nhạc góp phần làm nên thành công cho 'Coco'

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho tác phẩm hoạt hình "Coco" là âm nhạc. Nhạc phim không chỉ thể hiện được văn hoá Mexico mà còn đem lại nhiều cảm xúc.
✎ Cách đây 54 giây

✎ Cách đây 10 phút

La doctora Lee y el "lado-pecho"