Nóng Mới25 Video Đề xuất

Quá trình lột xác của bọ Hercules lớn nhất thế giới

Bọ cánh cứng Hercules là một trong những loài côn trùng biết bay lớn nhất thế giới. Quá trình lột xác của chúng tương tự loài bướm với kích thước bằng một cây xúc xích khổng lồ.
✎ Cách đây 7 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 7 ngày

1527

✎ Cách đây 7 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 7 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!