Nóng Mới25 Video Đề xuất

PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt' sau 40 năm nghiên cứu

Chiều 25/12, PGS.TS Bùi Hiền cho biết ông đã hoàn thiện nghiên cứu cải tiến chữ viết "Tiếq Việt" và quyết định công bố phần 2 sớm hơn dự định.
✎ Cách đây 29 giây

AOE: DE - 2v2 feat. DauT

✎ Cách đây 1 phút

Xôi Nếp Than - Xuân Hồng