Nóng Mới25 Video Đề xuất

Nơi phụ nữ gánh đồ trên đầu, không dùng tay như diễn xiếc

Phụ nữ ở Guinea-Bissau thường gánh hàng bằng đầu trên các con phố. Những thứ họ vác trên đầu có thể nặng bằng 70% trọng lượng cơ thể.
✎ Cách đây 2 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 2 ngày

1527

✎ Cách đây 2 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 2 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!