Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Trò Đùa Đáng Yêu
3.486.351 2.955 16.334

Trò Đùa Đáng Yêu

Truyện tranh Cửu Trùng Tử
1.664.112 731 14.330

Cửu Trùng Tử

Truyện tranh Babylon Vương Phi
180.938 175 8.179

Babylon Vương Phi

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
2.213.461 836 23.698

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
648.049 525 9.798

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Truyện tranh Runway de Waratte
757.530 227 4.025

Runway de Waratte

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
5.889.343 873 31.264

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
9.807.318 3.017 43.754

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
2.783.124 883 19.987

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Siêu cấp thần y đại biến thái
2.300.710 666 19.017

Siêu cấp thần y đại biến thái

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
650.387 415 19.312

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Nam thần truy thê chỉ nam
5.993.559 5.855 45.289

Nam thần truy thê chỉ nam

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
35.743.988 10.464 68.945

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Ma vương thất nghiệp
4.680.890 578 22.304

Ma vương thất nghiệp

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
4.872.066 5.512 35.052

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Moon And No Make-Up
18.761 13 290

Moon And No Make-Up

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
14.782.090 3.120 60.018

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Đội trưởng lính đánh thuê
649.932 380 7.648

Đội trưởng lính đánh thuê

Truyện tranh Bắc Kiếm Giang Hồ
559.350 330 7.848

Bắc Kiếm Giang Hồ

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
2.923.380 1.848 36.568

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
6.129.834 3.594 44.425

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Ám Dạ Vô Thường
1.195.313 732 16.161

Ám Dạ Vô Thường

Truyện tranh Cơn sốt vàng sau chiến tranh
838.683 131 3.894

Cơn sốt vàng sau chiến tranh

Truyện tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
7.403.358 888 23.351

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Truyện tranh Địa Ngục Thần Y
3.472.911 282 10.113

Địa Ngục Thần Y

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
68.869 30 330

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Kono Oto Tomare!
491.241 289 4.140

Kono Oto Tomare!

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
37.732.163 7.502 96.487

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc
1.588.361 220 15.336

Nhặt được một ma tôn đem về chăm sóc

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
17.802.492 3.515 78.568

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
4.589.235 3.293 37.680

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Boruto
1.934.465 1.006 8.918

Boruto

Truyện tranh Ichizu de Bitch na Kouhai
384.870 215 5.328 Đủ bộ

Ichizu de Bitch na Kouhai

Truyện tranh Thân Thể Của Ta Là Kiếm Chủng
3.090.687 382 19.431

Thân Thể Của Ta Là Kiếm Chủng

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
12.852.978 4.979 65.918

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
8.522.378 1.341 47.657

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Vương Bài Thần Y
705.953 156 9.144

Vương Bài Thần Y

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
1.168.554 475 19.820

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Don't cry
486.292 594 15.485

Don't cry

Truyện tranh Nữ Vương Tàn Nhẫn
406.176 385 12.866

Nữ Vương Tàn Nhẫn

Truyện tranh The Man Who Killed Nobunaga
28.672 21 421

The Man Who Killed Nobunaga

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
306.678 212 6.176

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
1.576.011 681 18.991

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới
6.627.794 1.151 29.908

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Nhà Ma
660.722 481 10.742

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
4.355.662 2.287 16.163

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
6.285.234 1.654 8.117

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
20.162.729 3.384 64.452

Ngạo Thị Thiên Địa

Bình luận mới