Văn Kính Dương gay gắt với công tố viên trước khi nói lời sau cùng

Trước khi nói lời sau cùng, Văn Kính Dương lớn tiếng nói không chấp nhận việc VKS đưa số lượng sản xuất ma túy lần thứ 3 của Dương vào cáo trạng.