Nóng Mới25 Video Đề xuất
Loading...

Người dân vùng rốn lũ oằn mình dọn bùn non

Khi nước lũ rút dần, người dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam, tranh thủ dọn vệ sinh nhà cửa, đường phố để sớm ổn định cuộc sống.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...