Nóng Mới25 Video Đề xuất

Cả nghìn người đổ về nơi ở đáng sợ của gia đình bà cụ Hương giữa cả nghìn người nằm (Phần 3)

Cả nghìn người đổ về nơi ở đáng sợ của gia đình bà cụ Hương giữa cả nghìn người nằm (Phần 3) Những ngày cuối năm, hàng nghìn lượt người đổ về nơi ở của gia đình cụ Hương để tảo mộ. Không gian sống khá rợn người của cụ, nay ấm áp lên bởi nhang khói, những đoàn người đến sửa sang, dọn dẹp mộ phần người thân. Đây là một tập tục ý nghĩa tốt đẹp và lâu đời của người Việt. Nửa thế kỷ qua, bà Hương vẫn sống trong căn nhà giữa ngh.ĩa trang ở Q.2, xung quanh có đến 1200 ngôi m,ộ. Hằng ngày, công việc của bà là quét dọn, trông coi nơi an nghỉ của những người đã khuất. Cảnh sống ai nghe qua hẳn cũng phải rợn người. Năm 1969, hội Kiến An & Ngọc Lữ hùn vốn mua mảnh đất để chô,n cất người trong hội. Thấy bà Hương nhà gần, hội đã cho vợ chồng bà một khu đất chính giữa để cất nhà, kiêm việc trông nom mộ phần. Từ vài ngôi m,ộ ban đầu, nay số người nằm ở đây đã lên đến hàng ngàn. Chồng mất, còn mình bà tiếp tục công việc trông giữ người đã khuất này. Trước kia, những con nghiện liên tục vào nghĩa
✎ Cách đây 1 phút

Samson - The Bible Series

✎ Cách đây 10 phút

MUKBANG SATE 300 TUSUK PALING RUSUH!!