Nóng Mới25 Video Đề xuất

Hagia Sophia - kiệt tác kiến trúc của nhân loại

Được xây dựng vào thế kỷ 6, Hagia Sophia là tinh hoa kiến trúc của Thổ Nhĩ Kỳ, với lịch sử thăng trầm suốt hơn 1.500 năm tồn tại.
✎ Cách đây 2 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 2 ngày

1527

✎ Cách đây 2 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 2 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!