Nóng Mới25 Video Đề xuất

Gia vị đắt nhất thế giới từ nhụy hoa nghệ tây chủ yếu sản xuất ở Iran

Làm từ nhụy hoa nghệ tây khó trồng, saffron là gia vị đắt nhất thế giới, giúp thêm hương vị, tạo màu vàng kim cho món ăn. Mỗi năm, Iran cung cấp toàn cầu hàng trăm tấn gia vị này.
✎ Cách đây 3 ngày

Paul Mauriat ~ Love is Blue (1968)

✎ Cách đây 4 ngày

1527

✎ Cách đây 4 ngày

Systematic Reviews

✎ Cách đây 4 ngày

10 Teammates Who HATE Each Other!