Nóng Mới25 Video Đề xuất
Loading...

Đại cử tri mới trực tiếp bầu tổng thống Mỹ

Đại cử tri là một trong những nét độc đáo của cuộc đua vào Nhà Trắng, họ đóng vai trò quan trọng, chính là người trực tiếp bầu ra tổng thống Mỹ.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...