Công ty Mỹ dự định phóng vệ tinh bằng khinh khí cầu

Công ty Leo Aerospace đang phát triển Regulus, hệ thống phóng tên lửa mang vệ tinh ở độ cao 18.300 m, có thể tái sử dụng nhiều lần.
Công ty Mỹ dự định phóng vệ tinh bằng khinh khí cầu  Công ty Mỹ dự định phóng vệ tinh bằng khinh khí cầu

Video: Amaze Lab

► Nguồn: vnexpress.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5