Nóng Mới25 Video Đề xuất

Chú voi 'thất tình', lang thang vào thị trấn ở Trung Quốc

Một con voi không may mắn trong tình yêu đã lạc đến thị trấn thuộc tỉnh Vân Nam. Nó làm hỏng xe hơi, nhà cửa, trước khi giới chức trách bắn thuốc mê và đưa đi.
✎ Cách đây 1 giây

Cuộc Sống Mỹ

✎ Cách đây 42 giây

Lạp Xưởng con Cần bán