Nóng Mới25 Video Đề xuất

Chế máy cắt thái hành từ nhông xích xe máy cũ ll processing machine operating from the motor chain

Chế máy cắt thái hành từ nhông xích xe máy cũ ll processing machine operating from the motor chain hôm nay mình chế một máy cắt thái hành từ nhông xích xe máy cũ. máy ko dùng động cơ. ứng dung cho nhưng ai thường cắt thái hành phi, tỏi, xả...... dùng mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. linh hoạt ko phụ thuộc vào nguồn điện. vào trang chủ của mình để xem nhiều video hơn nhé: https://www.youtube.com/channel/UCgzu-iH3Sa806EENw8QHR0Q
✎ Cách đây 1 tuần

47 Plastics Blown Film animation

✎ Cách đây 1 tuần

Kinh giới

✎ Cách đây 1 tuần

Rct3 Seven Dwarfs Mine Train

✎ Cách đây 1 tuần

Serenity Flux - Riverside

✎ Cách đây 1 tuần

Sườn xám thượng hải

✎ Cách đây 1 tuần

8/6 - /12 Sears Hometown Stores

✎ Cách đây 1 tuần

French 79 - The Year After [Live]